FLEKSI Podloge - Ugradnja

FLEXI GUMENE CIGLE I PLOČE se lako ugrađuju. Mogu se postaviti i u
varijanti  "uradi sam", uz naša uputstva. U slučaju oštećenja, jednostavno se
zamenjuju novim.

Postavljaju se na ravnu podlogu od nabijene zemlje, peska, betona ili
asfalta, sa potrebnim nagibom, radi odvođjenja vode.

FLEXI PODLOGA IZLIVENA NA LICU MESTA je homogeno izlivena površina, bez
prekida. Radove izvodi naš obučeni tim.

alt     alt

Minimalna debljina izlivene podloge je 10mm, a maksimalna zavisi od zahteva.
FLEXI IZLIVENA PODLOGA se može nanositi i na neravne površine.
 

alt